Online autisme test van Mentaal Beter

Deze test is bedoeld voor jongeren en volwassenen, maar kan ook gebruikt worden door ouders om in te vullen voor hun kinderen onder 12 jaar.

Merk je dat je moeilijk contact kunt maken met anderen of moeite hebt met het begrijpen van lichaamstaal? Heb je veel moeite met veranderingen in je dagelijkse routine of gebruik je vaak zelfverzonnen woorden of uitdrukkingen? Heb je een overmatige interesse voor bepaalde onderwerpen of heb je veel behoefte aan herhaling in gedrag, taal of motoriek? Met de Mentaal Beter online autisme test kun je achterhalen of deze kenmerken die jij ervaart te maken kunnen hebben met autisme. Het invullen van deze test is geheel anoniem en je ontvangt direct de uitslag na het afronden van de test.

Aan de hand van de uitslag kun je besluiten een onderzoek te laten doen, door een GZ-psycholoog of psychiater, om de diagnose vast te kunnen stellen. Autisme uit zich bij iedereen anders. Aan de hand van gesprekken met een psychiater of psycholoog kan er uitgezocht worden aan welke kenmerken van de autismespectrumstoornis (ASS) er wordt voldaan. Een zorgvuldige diagnose is belangrijk om de juiste behandeling te bepalen.

LET OP: hoewel deze test zelfinzicht kan geven, is deze test nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Aan de uitkomst van deze test kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Neem voor een volledige diagnose contact op met een huisarts. Die kan jou doorverwijzen naar mij!