Autisme Specialist

Paula de Boer is autisme specialist en voldoet aan de MASTER criteria van de Internationale BeroepsVereniging voor AutismeSpecialisme (IVvA). Zij gebruikt in de behandelingen/begeleidingen de volgende methodieken:

Pivotal Response Training (PPRT)) is een gedragstherapie met ouder en kind, Sociaal – communicatieve training (joint attention, ondersteunende communicatie, imitatie en spel, sociale vaardigheidstraining, TOMtraining), TEACCH, E-health, Oudertraining, Sensorische Intergratie.

De tekst onder het kopje orthopedagogiek geldt ook.