Radio NPO1: dit is de nacht.

Veel mensen zien een beeld voorzich als ze denken aan de term ‘autist’ maar de werkelijkheid is vaak heelanders dan het stereotype beeld. In Nederland zit namelijk 1 op de 100 mensenin het autismespectrum. Sjors van Veen ging in gesprek over autisme met Audrey Maedre (haar zoon is autist en zijzelf is oprichter van ACIC, een centrum voor autisme en onderwijs), met Mathijs van der Loo en Jordy van Lieshout, beide hebben een vorm van autisme en vertellen hoe ze daarmee omgaan. Terug luisteren? Klik hier.

Speciaal voor ouders van (bijna) jongvolwassenen

Donderdagavond 1 november zijn ouders van (bijna) jongvolwassen kinderen welkom bij een thema-avond van UW Ouderplatform. Het thema van deze avond is: mijn kind is (bijna) volwassen en wat dan? Jongeren die gebruik maken van zorg en ondersteuning krijgen rond 18 jaar te maken met een aantal veranderingen. Nely Sieffers, ouder van twee jongvolwassen kinderen met autisme geeft deze avond een presentatie en maakt u wegwijs in de verschillende mogelijkheden op het gebied van onderwijs, zorg, inkomen en wonen. Het tweede deel van de avond is er een interactief programma met ruimte voor ervaringen, knelpunten en oplossingen. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor vragen want er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. De bijeenkomst is in De Plint in Woerden.

U kunt voor meer informatie en aanmelden (is verplicht) de website www.uwouderplatform.nl bezoeken.

Soosjaal Woerden

Jongerensoos Soosjaal werd in januari 2012 opgezet door AIC Woerden. Een eigen soos voor jongeren met een vorm van autisme, genaamd Soosjaal waar ze elkaar kunnen ontmoeten, muziek maken, spelletjes doen, wat kletsten. Kortom: dezelfde dingen die andere jongeren doen maar dan in een veilige omgeving met jongeren die elkaar begrijpen.

Supermarkt begint met prikkel-arm uurtje winkelen

Een supermarkt in Sint-Michielsgestel begint dinsdagochtend met een stilte-uurtje. Tussen 08.00 en 09.00 zijn er geen hinderlijke geluiden te horen. De achtergrondmuziek en kassageluiden gaan uit, de lichten worden gedimd. Zelfs de kassière vraagt niet of klanten zegeltjes willen. (Meer lezen? klik hier)

Door op onderstaand beeld te klikken kunt u in een you-tube film zien wat een orthopedagoog doet en kan.

 

Privacyverklaring

Paula de Boer, orthopedagoog, hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht alle orthopedagogen en psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen.
De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mochten er fouten in uw dossier staan (feitelijke onjuistheden), dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te vragen te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik vind dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als orthopedagogen en psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind of cliënt door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar info@pauladeboer.nl

Paula de Boer

orthopedagoog

Online autisme test van Mentaal Beter

Deze test is bedoeld voor jongeren en volwassenen, maar kan ook gebruikt worden door ouders om in te vullen voor hun kinderen onder 12 jaar.

Merk je dat je moeilijk contact kunt maken met anderen of moeite hebt met het begrijpen van lichaamstaal? Heb je veel moeite met veranderingen in je dagelijkse routine of gebruik je vaak zelfverzonnen woorden of uitdrukkingen? Heb je een overmatige interesse voor bepaalde onderwerpen of heb je veel behoefte aan herhaling in gedrag, taal of motoriek? Met de Mentaal Beter online autisme test kun je achterhalen of deze kenmerken die jij ervaart te maken kunnen hebben met autisme. Het invullen van deze test is geheel anoniem en je ontvangt direct de uitslag na het afronden van de test.

Aan de hand van de uitslag kun je besluiten een onderzoek te laten doen, door een GZ-psycholoog of psychiater, om de diagnose vast te kunnen stellen. Autisme uit zich bij iedereen anders. Aan de hand van gesprekken met een psychiater of psycholoog kan er uitgezocht worden aan welke kenmerken van de autismespectrumstoornis (ASS) er wordt voldaan. Een zorgvuldige diagnose is belangrijk om de juiste behandeling te bepalen.

LET OP: hoewel deze test zelfinzicht kan geven, is deze test nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Aan de uitkomst van deze test kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Neem voor een volledige diagnose contact op met een huisarts. Die kan jou doorverwijzen naar mij!

Film: The Miracle Worker

The Miracle Worker is een door critici geprezen film uit 1962 onder de regie van Arthur Penn. De film is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van William Gibson. Gibson haalde voor zijn werk inspiratie uit de autobiografie van Helen Keller.

Een nanny voedt een blind meisje op. Bij kinderen met aangeboren blindheid kunnen er gedragsproblemen voorkomen die lijken op de problemen die je bij autisme kan hebben. In deze film zie je hoe de nanny het meisje probeert op te voeden.